برچسب زده شده با : 15 خرداد

پژوهشگر، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار معاصر آذربایجان غربی گفت: قیام ۱۵ خرداد واقعاً مردمی بود و کاملاً هم مظلوم واقع شد و رژیم اسرائیلی پهلوی، قیام‌کنندگان و تکبیرگویان ۱۵ خرداد را به نمایندگی از همه مردم مسلمان ایران کشتار کرد؛ یعنی انگار همه ملت ایران را قتل‌عام کرد.