برچسب زده شده با : اعتصاب

رانندگان استیجاری پسماند شهرداری ارومیه با دلیل کم‌بودن حقوق و نداشتن بیمه طی دو روز گذشته دست به اعتراض زدند.

در ادامه فراخوان‌های تکراری و بی‌اثر دشمن برای تعطیلی بازار طی روزهای اخیر پیگیری‌ها حاکی از آن بود که همه بازاریان بی‌اعتنا به چنین فراخوان‌ها به کسب و کار روزانه و عادی خود پردخته بودند.