برچسب زده شده با : اصلاح الگوی کشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از آغاز کشت کلزا در مزارع آذربایجان غربی خبر داد.