برچسب زده شده با : اشتغالزایی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی از افزایش 40درصدی اشتغال در معادن آذربایجان غربی خبر داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از حل مشکل دو واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی خبر داد .