برچسب زده شده با : اسناد تک برگی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور ۱۰۰درصدی اسناد تک برگی در اشنویه خبر داد.