برچسب زده شده با : اسم حسینی

امام جمعه موقت ارومیه گفت: سردار سلیمانی افتخار ایران و منطقه مقاومت است و وجود ایشان در قبل و بعد شهادت موحب عزت و افتخار ایران و منطقه است.