برچسب زده شده با : استقبال از مسافران نوروزی

مردم ارومیه در اولین روز از فرودین ۱۴۰۲ به استقبال از مسافران نوروزی رفتند.