برچسب زده شده با : استانداری آذربایجان غربی

صدوهشتمین یکشنبه حمایت از تولید با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۲ واحد تولیدی اجرایی شد.