برچسب زده شده با : ارزش های اسلامی

استاد حوزه و دانشگاه گفت:دشمن برای تضعیف نظام تغییر باورهای دینی و تغییر ارزش‌های اسلامی و تغییر سلیقه ارزش‌های اجتماعی و سبک زندگی اجتماعی را مورد هدف خود قرار داده است.