برچسب زده شده با : ارزش افزوده

توسعه کشت زعفران در آذربایجان‌غربی به‌عنوان یک فرصت اقتصادی درآمدزا و ایجاد اشتغال در منطقه حائز اهمیت است و کشت زعفران به بهره‌وری بیشتر از منابع طبیعی و اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وابستگی کشورهای مختلف دنیا به درآمدهای مالیاتی، گفت:  نیازمند شفافیت در فرهنگ سازی و اقناع سازی مردم برای پرداخت مالیات هستیم.