برچسب زده شده با : ارتقای رتبه

رئیس دانشگاه ارومیه از ارتقای200 پله ای جایگاه دانشگاه ارومیه در سطح بین المللی بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاهی تایمز نسخه 2024 خبر داد.