برچسب زده شده با : اراضی کشاورزی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی از آزادسازی اراضی ملی در تکاب توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بیان اینکه 50 درصد اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی دارای سند تک برگی شدند گفت: آذربایجان‌غربی در خصوص ثبت‌اسناد تک برگی کشاورزی رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.