برچسب زده شده با : اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی

رئیس اداره ابنیه فنی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی از آغاز عملیات اجرایی ۱۹ پروژه احداث، بهسازی و نگهداری واحدهای راهداری آذربایجان غربی خبر داد.