برچسب زده شده با : آیت الله صدوقی

جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت:منافقین به نیابت از آمریکاییان دست به اسلحه بردند تا شاید با به‌شهادت‌رساندن فرزندان ملت و ایجاد رعب و وحشت، خللی در مسیر انقلاب اسلامی ایجاد کنند.