برچسب زده شده با : آموزش

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه باید آموزش‌ها به معنی واقعی اتفاق بیافتد گفت: نباید فقط به پرکردن زمان‌های آموزش اکتفا کرد و باید آموزش‌ها کاربردی و علمی اتفاق بیافتد تا همکاران این آموزش‌ها را در عملکرد روزمره خود به کار ببندند.