برچسب زده شده با : آزادی زندانی

رئیس دادگستری آذربایجان غربی از آزادی ۲۴۱ نفرزندانی جرایم غیرعمد در استان خبر داد و گفت: درک درست و بالای مردم فهیم از مقوله زندان کمک بزرگی به مدیریت دستگاه قضایی استان در امر زندانبانی است.

در اولین مراسم آزادسازی زندانیان آذربایجان غربی ۸۸ محکوم مالی و جرایم غیر عمد با کمک خیرین آزاد شدند.