برچسب زده شده با : آداب و رسوم در ماه رمضان

آذربايجان‌غربی به سبب برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف و اقلیم متنوع سرشار از آئین‌ها و خرده فرهنگ‌هایی است که بخش‌هایی از آن به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان مربوط می‌شود