برچسب زده شده با : آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت حفظ آبخوان‌ها و در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی، گفت: طی ۳۰ ماه دولت سیزدهم از هدررفت ۱۳۱ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمده است.